Vacature: www.brabantvac.nl/vacature-brabant/bv-11616

Vacature: Parttime Plant SHE Officer voor Sitech Services in Geleen

VACATURENR bv-11616 (28-11-2017)

PLANT SHE OFFICER (0.6 FTE)


Hoe maak jij onze SHE prestatie nóg beter? Ooit gedacht dat je een sleutelrol zou spelen bij het bedrijf dat wereldklasse site en manufacturing services in de procesindustrie levert voor klanten als AnQore, Borealis, DSM, Fibrant, Arlanxeo, OCI Nitrogen en diverse andere spelers op de Chemelot site?

In de praktijk elke dag opnieuw kennis en kunde samenbundelen om de veiligheid, gezondheid en milieuaspecten te borgen voor onze interne organisatie en onze klanten. Het kan altijd nóg beter. Met minder neem je geen genoegen, want als het om veiligheid, gezondheid en milieu gaat, gaat het om grote belangen. Daarom krijg je binnen Sitech alle ruimte om je kennis over ARBO- , proces- en contractorveiligheid in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen. In multidisciplinaire teams inspireren, innoveren en optimaal presteren. Als Plant SHE Officer is dat waar je dagelijks voor staat.

Voor Plants & Sitech zijn wij op zoek naar jou, onze nieuwe Plant SHE Officer.

Jouw uitdaging
 • Je levert advies, expertise en operationele SHE ondersteuning als veiligheidskundige aan zowel het management als ook aan de operationele medewerkers, met als doel hen in staat te stellen te voldoen aan de externe en interne wet- en regelgeving;
 • Je ziet er op een actieve en zelfstandige wijze op toe dat de betreffende werkorganisatie zich houdt aan alle gestelde eisen en voorschriften (interne regels, afspraken en vergunningen);
 • Je meldt direct geconstateerde onvolkomenheden op SHE-gebied aan het management en geeft daar pro-actief adviezen over;
 • Je promoot en ondersteunt een management stijl, gericht op een “incident free, injury free en full compliancy” werkomgeving.
 • Je geeft mede richting aan en ondersteunt “awareness- en behavior based” safety programma’s en blijft zoeken naar ondersteunende alternatieven.
 • Je levert ondersteuning aan SHE studies, incidentanalyses, vergunningsaanvragen, emissie-issues;
 • Je voert onderzoeken uit (blootstelling aan toxische stoffen, geluid, milieuanalyses, opiniepeilingen, werkplekonderzoeken, Arbo Rie’s);
 • Je levert SHE input voor diverse overlegorganen (OR-commissie, VGM-overleg, Arboteam);
 • Je zorgt voor overzicht met betrekking tot verschillende veiligheidsstudies;
 • Je neemt deel aan algemene en specifieke SHE inspecties, interne veiligheids- en observatierondgangen en/of daaraan gekoppelde programma’s;
 • Je voert trendanalyses uit en doet verbetervoorstellen;
 • Je vult double en triple loop learning in en voert effectiviteitschecks uit.

Jouw ideale achtergrond
Je bent een pro-actief iemand, die zelfstandig haar/zijn mannetje weet te staan. Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent integer en zoekt samen met de plant naar pragmatische oplossingen teneinde de compliancy en SHE aspecten voor de plant maximaal te borgen tegen optimale kosten.

Tenslotte voldoe je aan de volgende eisen wat betreft opleiding en ervaring:
 • Je hebt een afgeronde technische opleiding op Bachelor niveau (denk aan Chemische Technologie) en je verder bekwaamt op het gebied van SHE. Of je hebt een afgeronde HVK opleiding en voldoende conceptueel vermogen ;
 • Je hebt affiniteit met en kennis van wet- en regelgeving op het vlak van VGM, ARBO/BRZO/Milieu;
 • Je hebt ervaring in een proces technische/chemische plant en affiniteit met rapportages met een meer technologisch karakter;
 • Je hebt ervaring in de omgang met managementteams, productiepersoneel en firma’s;
 • Je hebt affiniteit met projectmatig werken;
 • Je hebt relevante ervaring met programma’s rondom verandermanagement.

Persoonlijkheidskenmerken
 • Je hebt een conceptueel denkvermogen waarmee je uitdagingen aangaat en snel oppakt;
 • Je hebt focus voor de behoefte van de klant en weet deze te combineren met de aanpak binnen Sitech Services;
 • Je hebt een intrinsieke drive om te verbeteren;
 • Je bent in staat om het gedrag van de mensen in de organisatie te veranderen;
 • Je bent in staat om zelfstandig de juiste balans tussen veld- en deskwork te vinden;
 • Je bent naast resultaatgerichtheid ook inspirerend naar je omgeving.

Jouw beloning
Je ontvangt een uitstekend jaarsalaris van 14 maanden aangevuld met een bonustargetregeling conform de CAO van Sitech Services bv, flexibele werktijden met minimaal 32 verlofdagen plus mogelijkheid tot maximaal 15 extra vrije dagen, een collectieve ziektekostenverzekering, een marktconforme pensioenregeling en ruime ontwikkelingsmogelijkheden. Gebaseerd op een fulltime dienstverband.
Deze vacature betreft een parttime functie die eventueel aangevuld kan worden tot meer uren.

Jouw reactie
Als je voldoet aan het hierboven beschreven profiel en je bent geïnteresseerd in deze functie reageer dan uiterlijk 15 december 2017 via Vac 950081 .
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esta de Goede, HSE Manager Sitech Services, tel +31 6 51814762 of Marlène Ruijpers, Employer Branding & Recruitment Officer, tel. +31 46 47 63747.

Solliciteren
Meer info  www.sitech.nl