Vacature: www.brabantvac.nl/vacature-brabant/bv-11868

Vacature: Manager voor Werk.Kom in Weert

VACATURENR bv-11868 (05-03-2018)

Vacature
MANAGER WERK.KOM (M/V)

FULLTIME (36 UUR PER WEEK)


Werk.Kom
Werk.Kom is een samenwerkingsverband van de gemeenten Cranendonck, Nederweert, Weert en Risse Groep gericht op een éénduidige werkgeversbenadering en werkzoekendenbenadering voor en begeleiding van medewerkers en kandidaten vallend onder de Participatiewet, Wsw en andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk.Kom is tevens een van de twee locaties (Roermond en Weert) van het werkgeversservicepunt Midden-Limburg en voert de bijbehorende taken uit ten behoeve van de regio Cranendonck, Leudal, Nederweert en Weert. Werk.Kom is een besloten vennootschap van Risse Holding B.V. en gehuisvest binnen de gebouwen van Risse Groep.

Positie
De Manager ressorteert hiërarchisch onder de Directeur van Risse Groep en maakt deel uit van het Managementteam van Risse Groep. Het beleid inzake Werk.Kom wordt bepaald door het Bestuur van Risse Groep. De Manager Werk.Kom vervult zijn taken onder verantwoordelijkheid van een projectgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten en een vertegenwoordiger van Risse Groep.

Taken
Organisatie
 • Het realiseren van de door de projectgroep vastgestelde doelen voor Werk.Kom binnen de beschikbare budgetten.
 • Het jaarlijks opstellen van een exploitatiebegroting en personeelsbegroting.
 • Het periodiek opstellen, implementeren en uitvoeren van een strategisch (ondernemings)plan.
 • Het genereren van management- en sturingsinformatie tbv eigen organisatie, deelnemende gemeenten en de Risse Groep

Leiding geven
 • Geeft leiding aan de circa 30 medewerkers van Werk.Kom:
  o Adviseurs werkgeversdiensten
  o Adviseurs intake- en diagnose
  o Werkcoaches
 • Begeleidt, coacht en faciliteert medewerkers teneinde hen zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
 • Spreekt met medewerkers resultaatafspraken af, toetst periodiek de voortgang, stuurt hierop en stelt bij.
 • Voert functionerings- beoordelingsgesprekken.
 • Draagt zorg voor continue ontwikkeling van medewerkers en initieert teamgerichte en individuele training en coaching
 • Geeft indirect leiding aan circa 350 gedetacheerde medewerkers.

Marketing en relatiebeheer
 • Onderhoudt nauwe contacten met gemeenten, UWV en het werkgeversservicepunt om de dienstverlening te optimaliseren en uit te breiden.
 • Draagt zorg voor goede politie-bestuurlijke betrekkingen, teneinde de toegevoegde waarde van Werk.Kom voor gemeenten te optimaliseren.
 • Onderhoudt contacten met grotere bestaande en potentiële werkgevers gericht op uitbreiding van de dienstverlening.
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en toegevoegde waarde van het eigen MVO platform Konnekt’os.
 • Neemt deel aan netwerkbijeenkomsten van ondernemersverenigingen, businessclubs, e.d..
 • Initieert het proces van acquisitie en naamsbekendheid en stelt hiertoe een marketingcommunicatieplan op.

Beleid en strategie
 • Signaleert, analyseert en speelt in op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.
 • Levert een bijdrage aan de totstandkoming van het beleid en de strategische keuzes inzake regionaal en lokaal arbeidsmarktbeleid. De manager kan hiertoe voorstellen doen en vervult een strategisch adviserende rol.
 • Levert als lid van het managementteam een bijdrage in de strategische ontwikkeling van Risse Groep.

Detacheren
 • Draagt zorg voor een juiste uitvoering van het detacheringsproces van circa 350 gedetacheerde Wsw medewerkers en medewerkers vallend onder de Participatiewet.
 • Onderhoudt relaties met klanten (inleners).
 • Ziet toe op een juiste toepassing van het prijsbeleid voor het detacheren van medewerkers.

Verantwoordelijkheden
De manager van Werk.Kom is verantwoordelijk voor enerzijds het integrale management van Werk.Kom en anderzijds voor een motiverende en productieve werksfeer. De manager is bevoegd tot het nemen van besluiten conform het verleend mandaat. De manager is procesverantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de operationele taken en productverantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve output van Werk.Kom, conform de gestelde resultaten.

Functie-eisen
HBO/WO-opleiding aangevuld met specifieke opleidingen op het gebied van management, bedrijfsvoering, arbeidsontwikkeling, commercie e.d. Ervaring met gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, publiek bestuurlijke onderwerpen en relaties en minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

Competenties
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Leiderschap
 • Klantgerichtheid
 • Ondernemerschap
 • Bestuurlijke sensitiviteit

Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is in HR 21 ingedeeld in Strategisch Manager II, schaal 13 CAO Gemeenten, minimaal €4490,- en maximaal €5984,- bruto per maand op fulltime basis.

Solliciteren
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Jan Karel Jobse (Directeur Risse Groep), tel.: 06-45384398.
Sollicitaties kunnen voor 21 maart 2018 gericht worden ter attentie van Marian Storms (Personeelsconsulent) naar mstorms@risse.nl

Proces
 • Bij de selectieprocedure zijn vertegenwoordigers van de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert betrokken.
 • Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

E-mail  mstorms@risse.nl
Meer info  www.risse.nl