Vacature: www.brabantvac.nl/vacature-brabant/bv-11872

Vacature: HBO Woonbegeleider voor Leger des Heils in Eindhoven

VACATURENR bv-11872 (05-03-2018)

Voor Vast en Verder te Eindhoven zoeken wij een enthousiaste

HBO WOONBEGELEIDER

32 uur

Bedrijfsinformatie:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Afdelingsinformatie:
Vast en Verder is een 24-uurs voorziening in Eindhoven voor jongvolwassen tussen de 18 en 25 jaar oud. De deelnemers zijn meestal op diverse leefgebieden vast gelopen. Er is vaak sprake van een psychiatrische problematiek en / of een licht verstandelijke beperking. Afhankelijkheid van middelen komt geregeld voor. Binnen Vast en Verder worden de deelnemers begeleid in het herstel van hun leven.
De geboden begeleiding en ondersteuning wordt vorm gegeven vanuit de methodiek Herstelwerk. Wij gaan er vanuit dat iedereen kan herstellen en gaan op zoek naar de kracht van onze deelnemers. Er wordt gekeken naar wat een jongere zelf graag zou willen en waar mogelijk, wordt hierbij het netwerk betrokken. Afhankelijk van het traject is er ook contact met verschillende ketenpartners.

Wat je doet:
Als Woonbegeleider bij Vast en Verder werk je nauw samen met de Persoonlijk Begeleiders (SPW 2), Flexwerkers (SPW 1), de Gedragsdeskundige, de Traject Manager en externen.

Een aantal taken voor een HBO Woonbegeleider zijn:
 • het opstellen en evalueren van krachteninventarisaties en zorgplannen;
 • het toezien op, en waar nodig bijsturen van, de juiste uitvoering van het zorgplan en de voortgang van de trajecten;
 • het eerste aanspreekpunt zijn voor reclassering, behandelaren, werkbegeleiders, enz;
 • het leveren van een bijdrage aan de opbouw en het onderhouden van samenwerkingsrelaties met externe partners;
 • het (mede) opzetten en uitvoeren van een geoptimaliseerde (procesmatige) werkwijze welke is toegespitst op de individuele deelnemer binnen Vast en Verder, alsmede de deelnemersgroep als geheel;
 • het delen van verworven kennis en expertise met collega’s en andere betrokkenen.

Waarom wil jij bij Vast en Verder werken?
 • Werken met deze complexe doelgroep is voor jou meer dan een uitdaging;
 • Je ziet mogelijkheden en kansen en staat open voor verandering;
 • Je wilt je verworven en opgedane kennis graag delen en inzetten t.b.v. collega’s en deelnemers;
 • Reflecteren op je handelen vindt jij vanzelfsprekend;

Functie-eisen
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding richting Social Studies, Verpleegkundige of daarmee vergelijkbaar;
 • Je hebt een brede kennis van LVG en psychiatrische problematieken;
 • Je hebt aantoonbare ervaring en / of affiniteit met (soortgelijke) doelgroep;
 • Je hebt ervaring met (of de bereidheid tot het eigen maken van) de methodiek Herstelwerk;
 • Je bent in staat procesmatig en resultaatgericht te werken binnen een herstelgericht klimaat;
 • Je bent helder en duidelijk in je rapportages en zorgplannen;

Je beschikt over een goed onderbouwde positieve christelijke levensovertuiging en je hebt de bereidheid de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg te onderschrijven.

Wat wij bieden:
Wij bieden een dynamische functie waarin je daadwerkelijk het verschil kunt maken. Je zult onderdeel zijn van een team wat bestaat uit enthousiaste collega’s, welke bevlogen zijn in hun werk en betrokken bij de deelnemers.

De functie wordt ingeschaald in schaal 8 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van opleiding en werkervaring minimaal € 2.497- en maximaal € 3.553,- bruto op fulltime basis. We starten met een contract voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot verlening.

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de CAO WMD. Je krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft je de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget (o.a. 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering) kan worden naar behoefte ingezet in de vorm van tijd of geld.

Reageren:
Solliciteer dan nu via onze website www.legerdesheils.nl
Wij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de functie-eisen en jouw christelijke identiteit, graag voor donderdag 22 maart. De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op woensdag 28 maart 2018. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. Gezien de huidige teamsamenstelling, worden professionals in de leeftijdscategorie 30+ nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Contactpersoon en informatie:
Linda Bijsterveld, afdelingshoofd
M 06 - 156 981 75
W www.legerdesheils.nl/limburg-brabant

Solliciteren
Meer info  www.legerdesheils.nl